Obsah

Vyhodnocení projektu za rok 2018

Typ: Projekt Ukažme vodě hranice
Vyhodnocení projektu za rok 2018 Dne 26.1.2018 proběhlo slavnostní vyhodnocení projektu "Ukažme vodě hranice" za rok 2018.

Projekt „Ukažme vodě hranice“ v roce 2018

Každý rok projektu je zhodnocen a jsou vytyčeny cíle pro rok následující. Vyhodnocení projektu za rok 2018 se konalo v Národním domě v Dolní Poustevně dne 26.1.2019. Účastnili se ho zástupci obou projektových partnerů tak i členové obou hasičských sborů. Po zahájení se ujal slova starosta města Hohnstein p. Daniel Brade. Velice kladně zhodnotil spolupráci v rámci projektu a i mezi městy. Podal informace o průběhu nákupu nového vozidla pro hasiče z Goßdorfu. Na konec své řeči poděkoval všem, kteří na projektu spolupracují. Dále se ujal slova starosta města Dolní Poustevna p. Robert Holec, který zhodnotil průběh projektu na české straně a také poděkoval za práci na projektu. Svou řeč měl připravenou jak v českém, tak německém jazyce. Závěrem zhodnotili rok 2018, velitel hasičů z Dolní Poustevny p. Ing. Jan Diessner a velitel hasičů z Goßdorfu p. Carten Böhme. Byly představeny cíle na rok 2019. Projekt „Ukažme vodě hranice“ v roce 2019 končí. V tomto roce bude pořízeno protipovodňové vybavení pro oba partnery, dále nové vozidlo pro hasiče z Goßdorfu. Hasiče čeká ještě společné cvičení, řidiči se budou účastnit společného kurzu bezpečné jízdy na polygonu v Mostě. Na závěr projektu je plánováno slavnostní ukončení.

V roce 2018 se konalo celkem 10 společných akcí. Z tohoto počtu se zástupci obou partnerů setkali na třech koordinačních schůzkách. Účelem těchto schůzek je vzájemná výměna informací o průběhu projektu a stanovení nových termínů a úkolů pro další období. Dále se hasiči účastnili dvou společných školení a cvičení. Na české straně se hasiči učili techniku vnikání do uzavřených prostor, na straně německé pak požární zásah na zemědělské stavení. Nedílnou součástí projektu jsou i volnočasové akce, které slouží k sbližování účastníků, výměnu zkušeností a také jazykové vzdělávání. V roce 2018 proběhli čtyři akce. Výlet na kolech podél Vilémovského potoka, Hasičské slavnosti v Goßdorfu, Společné odpoledne mladých hasičů v Goßdorfu a největší akcí byl třídenní výlet na řeku Jizeru. Této akce se účastnili celkem 66 lidí, z toho 44 dětí. Splutí řeky Jizery proběhlo ve spolupráci s Vodní Záchrannou službou ČČK Jablonec nad Nisou. Poslední společnou akcí bylo slavnostní předání nového vozu Ford Ranger hasičům z Dolní Poustevny.

Hlavní investicí na straně Hohnsteinu byla v roce 2018 stavba hasičské zbrojnice a její vybavení. Na straně Dolní Poustevny bylo v rámci projektu pořízeno vozidlo Ford Ranger, osvětlovací balóny, vysokotlaké čistící a hasicí zařízení, vysavač s možností vysávání vody a kalu, vybavení hasičské zbrojnice a jiné drobné vybavení. Průběh projektu můžete sledovat také na: projekt-ukazme-vode-hranice/zpravy-z-projektu/

Ing. Jan Diessner


Vytvořeno: 5. 3. 2019
Poslední aktualizace: 5. 3. 2019 9:29
Autor: Správce Webu